نام پلن تبلیغات در گوگل مبلغ (تومان) تاریخ ثبت
لیر ترکیه 11,340,000
قیمت نهایی : 11,340,000 تومان
اطلاعات آگهی

مشخصات فردی
گروه تبلیغاتی
مشخصات آگهی
30
30
30
90
90
لطفاً هر کلمه کلیدی را در یک سطر بنویسید
استراتژی تبلیغاتی
ضمیمه ها
25
25
25
25
سایت لینک ها
25

25

25

25
شماره تماس آگهی
ساعات نمایش آگهی