شارژ + مدیریت

شارژ معتبر اکانت گوگل ادوردز همراه با بهینه سازی و افزایش بازدهی اکانت گوگل

مدیریت اکانت

مدیریت و بهینه سازی اکانت ادوردز و افزایش بازدهی تبلیغات در گوگل

شارژ حساب

شارژ اکانت گوگل ادوردز توسط حساب حقیقی معتبر انجام می‌گیرد. (بدون مدیریت و پشتیبانی)